Analiza i ewidencja czasu pracy kierowców

Analiza i ewidencja czasu pracy kierowców

Nasi wykwalifikowani pracownicy  pomogą Państwu w opracowaniu dokumentacji firmy na potrzeby kontroli, dzięki czemu pozwoli to wyeliminować ryzyko nałożenia kar. Doradzimy jak przejść przez cały proces kontroli,  zarówno w firmie jak i podczas kontroli na drodze.

Zajmujemy się miedzy innymi :

• Analizą wykroczeń na podstawie przekazanych danych z kart kierowcy oraz wykresówek zgodnych z rozporządzeniem 561/2006 oraz umową AETR,
• Sprawdzeniem poprawności plików oraz ciągłości danych,
• Sporządzaniem odpowiednich dokumentów niezbędnych do pomyślnego zakończenia kontroli,
• Opracowaniem raportów według indywidualnych potrzeb klienta,
• Kontrolą nad  terminowością odczytów  zgodnie z ustawą o transporcie drogowym,