Szkolenia

Od dnia 3 września 2018 roku obowiązuje w Polsce Ustawa o tachografach. (Dz. U. z 2018, poz. 1480). Celem ustawy jest dostosowanie krajowych aktów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Celem regulacji jest zwiększenie skuteczności i sprawności systemu tachografów oraz zapewnienie lepszego egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Mowa jest o obowiązkowym szkoleniu dla techników warsztatu z tachografów analogowych i cyfrowych. A to tylko część z wielu zmian, które czekają na nas od 01.01.2019 r.
CEL SZKOLENIA:

Szkoleniu podlegają wszyscy technicy warsztatu w Polsce, który zajmują się instalacją, sprawdzeniem, przeglądami i naprawami tachografami analogowymi i cyfrowymi. Muszą oni odbyć szkolenia w podmiotach szkolących które mają certyfikat Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Technicy warsztatu muszą takie szkolenie przejść aby dopasować się do obowiązujących przepisów, po którym otrzymują zaświadczenie które pozwala im dalej pracować w tachografach analogowych lub cyfrowych.